• Assalamu'alaikum!Selamat Datang di Lajnah Shopping Center - Toko Online Lajnah Imaillah Indonesia
  • SEKARANG!Pesan buku lebih mudah
  • SEGERA!Checkout Buku-buku favorit Anda DI SINI!!
Keranjang Belanja

Oops, keranjang belanja Anda kosong!

Katalog Produk

Daftar lengkap produk terbaik kami

Diskon
15%
AL-MASIH DI HINDUSTAN (Versi Lama)

Dengan berkat, rahmat dan karunia Allah Taala, buku Al-Masih di Hindustan ini, yang merupakan terjemahan dari karya Pendiri Jemaaat Muslim Ahmadiyah, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as berjudul Masih Hindustan Me, dapat diterbitkan kembali dan sampai ke tangan para pembaca. Buku ini ditulis pada 1896 dan diterbitkan pada 1908, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu,… selengkapnya

Rp 8.500 Rp 10.000
Tersedia / 011-0002
Diskon
20%
CHASHMA E MASIHI (Masalah Keilahian Almasih)

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Imam Mahdi dan Masiḥ Mau’ud (Almasih Yang Dijanjikan), telah menulis buku Chashma-e-Masihi pada bulan Maret 1906 dalam menjawab sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kristen. Orang tersebut mencoba untuk membuktikan bahwa Alquran tidak berisi ajaran baru dan Hadhrat Muhammad saw, na‘udzubillāh hanya menyalinnya dari narasi kitab-kitab Injil terdahulu. Masīḥ Mau‘ūd… selengkapnya

Rp 32.000 Rp 40.000
Tersedia / 011-0008
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KOMPILASI PIDATO JALSA SALANAH UK 2021
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0046
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KHOTBAH JUMAT
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0045
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 4, Juli 2005
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0044
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 42, Oktober – Desember 2018
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0043
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 39, September-Desember 2017
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0042
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 26, November 2013
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0041
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 40, Januari – Maret 2018
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0040
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 43, Januari – Maret 2019
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0039
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 38, Maret-Agustus 2017
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0038
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ASY-SYIFA Edisi: 45-46, September 2019-Febuari 2020
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0037
Edisi Terbatas
Diskon
60%
SILABUS TA’LIM TARBIYAT 2021-2022
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0036
Edisi Terbatas
Diskon
60%
SILABUS NASHIRAT 2023-2024
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0035
Edisi Terbatas
Diskon
60%
TARBIYYAT MUBAYYI’AH BARU: BUKU PEDOMAN PENGURUS
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0034
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KUMPULAN KARYA TULIS TAHRIK JADID DAN WAQFI JADID LI&NAI
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0033
Edisi Terbatas
Diskon
60%
SILABUS TA’LIM TARBIYAT 2020-2021 ”SHALAT”
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0032
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KOMPILASI MATERI TA’LIMUL QURAN NASHIRAT
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0031
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KUMPULAN KARYA TULIS MUBAYYI’AH BARU
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0030
Edisi Terbatas
Diskon
60%
PEDOMAN RISTA NATA (PERJODOHAN)
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0029
Diskon
4%
AHMAD THE GUIDED ONE (Ahmad Sang Mahdi)

Buah karya lain Adamson ini mengisahkan riwayat hidup Pendiri Jemaat Ahmadiyah (1835-1908), yang untuk pertama kalinya diterbitkan oleh Elite International Publications Limited pada tahun 1989 dengan judul Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. Dalam penyusunan buku tersebut. penulis menjelaskan dirinya telah dibantu oleh Hadhrat Mirza Tahir Ahmad rh., Khalifah ke-4 darı Al-Masih Yang Dijanjikan dan darinya… selengkapnya

Rp 77.000 Rp 80.000
Tersedia / 013-0020
Diskon
20%
TIGA MASALAH PENTING

Buku saku yang ditulis oleh Maulana Haji Mahmud Ahmad Cheema H.A. ini dicetak dan diterbitkan kembali mengingat banyak kalangan yang bertanya dan ingin mengetahui pandangan Jemaat Ahmadiyah tentang Tiga Masalah Penting yang menjadi bahasan pokok dalam Buku ini, yakni mengenai: 1. Apakah Nabi Isa as masih hidup di langit atau sudah wafat? Kaum Muslimin percaya… selengkapnya

Rp 12.000 Rp 15.000
Tersedia / 013-0019
Diskon
11%
TANDA -TANDA AKHIR ZAMAN

Buku ieu, maparin pangaweruh nu mukakeun pikiran urang kana perkara ahir zaman anu samemehna teu acan kaimeutan, atawa urang sering kaliru dina neuleumanana. Perkara ahir zaman, Nabi urang MuhammadS.a.w. seueur ngadawuhkeun dina sababaraha riwayat yen di hiji sisi, ahir zaman mangrupa mangsa dimana Islam baris ngalaman kamunduran, di sisi lianna Nabi MuhammadS.a.w. maparin kabar suka… selengkapnya

Rp 42.000 Rp 47.000
Tersedia / 013-0018
Diskon
19%
PHULWARI
Rp 22.000 Rp 27.000
Tersedia / 013-0017
Diskon
42%
PEREMPUAN DALAM ISLAM

Buku Penjelasan Ahmadiyah ini adalah karya Maulana Muhammad Shadiq bin Barakatullah Al-Mubasysyir Al-Islamiy Al-Ahmadiy, Singapura, yang beliau tulis dalam Tulisan Arab Melayu dengan Judul Penerangan Ahmadiyah, ditulis dalam upaya memberikan penerangan dan klarifikasi atas berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah, di samping berisi pula dokumentasi Dialog antara Ahmadiyah dengan para Ulama Kerajaan… selengkapnya

Rp 7.000 Rp 12.000
Tersedia / 013-0016
Diskon
19%
PENJELASAN AHMADIYAH

Buku Penjelasan Ahmadiyah ini adalah karya Maulana Muhammad Shadiq bin Barakatullah Al-Mubasysyir Al-Islamiy Al-Ahmadiy, Singapura, yang beliau tulis dalam Tulisan Arab Melayu dengan Judul Penerangan Ahmadiyah, ditulis dalam upaya memberikan penerangan dan klarifikasi atas berbagai tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Jemaat Ahmadiyah, di samping berisi pula dokumentasi Dialog antara Ahmadiyah dengan para Ulama Kerajaan… selengkapnya

Rp 42.000 Rp 52.000
Tersedia / 013-0015
Diskon
12%
PEMBAHASAN KLASIK TENTANG NABI & RASUL

Buku yang ada di tangan pembaca ini membahas masalah esensial keimanan. Dengan dukungan kuat penjelasan dari ayat-ayat Alquran, hadis RasulullahSAW, sabda-sabda Imam Mahdi dan pendapat ulama salaf kita mendapatkan jawaban dan keterangan yang benar. Dikatakan, “Nabi dan Rasul pada hakikatnya sama.” Dua istilah tersebut tidak mencerminkan perbedaan, tetapi hanya dipergunakan sesuai dengan konteks yang berlangsung…. selengkapnya

Rp 37.000 Rp 42.000
Tersedia / 013-0014
Diskon
21%
NEPANGKEUN AHMADIYAH

Sanajan sering patepang, ari teu papada wawuh mah, tetep baé paharé-haré, itu-itu ieu-ieu. Sakitu téh alus kénéh. Cilakana upami silihcuriga, nyangka kitu nyangka kieu, padahal tacan kantenan. Cara kitu rupina mah anggapan ti balaréa ka Jema’at Ahmadiyah, warawuh nanging teu wanoh, uninga nanging teu loma. Ku kituna, kaémut taya lepatna saupami Ahmadiyah seja mayunan nepangkeun,… selengkapnya

Rp 9.500 Rp 12.000
Tersedia / 013-0013
Diskon
12%
MENJAWAB TUDUHAN USANG
Rp 37.000 Rp 42.000
Tersedia / 013-0012
Diskon
42%
MASYARAKAT ISLAM
Rp 7.000 Rp 12.000
Tersedia / 013-0010
Diskon
43%
KEMATIAN DI ATAS SALIB 1998
Rp 4.000 Rp 7.000
Tersedia / 013-0008
Diskon
9%
KEBENARAN AL-MASIH AKHIR ZAMAN

Buku ini ditulis oleh Maulana Rahmat Ali H.A.O.T. (Honour of Arabic Oriental Teacher), seorang Ulama, Muballigh, dan Rohaniawan yang memiliki kedalaman ilmu mengenai agama Islam, Al-Qur’an, Al-Hadits, buku-buku karya Sulthanul Qalam Hadhrat Masih Mau’udas, dan juga Kitab-kitab Tafsir, disamping beliau juga sangat menguasai dengan baik Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru. Buku ini membahas… selengkapnya

Rp 52.000 Rp 57.000
Tersedia / 013-0007
Diskon
29%
KEBAHAGIAAN IED RABI’AH
Rp 12.000 Rp 17.000
Tersedia / 013-0006
Paling Laris
Diskon
60%
TAQWA SERI 1
Rp 4.000 Rp 10.000
Tersedia / 014-0009
Paling Laris
Diskon
16%
SURGA DIBAWAH TELAPAK KAKIMU
Rp 27.000 Rp 32.000
Tersedia / 014-0008
Paling Laris
Diskon
19%
SHALAT

Banyak sekali tulisan, sabda dan fatwa Hadhrat Masih Mau’ud as berkenaan dengan shalat yang beliau as. tulis dalam buku-buku beliau maupun dalam kumpulan sabda-sabda dan nasihat beliau as.. Dan kami yakin banyak juga dari para pembaca yang belum pernah membaca tulisan dan sabdasabda beliau as. dimaksud. Masalah shalat yang beliau as. jelaskan demikian luas dan… selengkapnya

Rp 22.000 Rp 27.000
Tersedia / 014-0007
Paling Laris
Diskon
15%
MEDIA SOSIAL
Rp 34.000 Rp 40.000
Tersedia / 014-0006
Paling Laris
Diskon
23%
KUMPULAN SYAIR
Rp 27.000 Rp 35.000
Tersedia / 014-0005
Paling Laris
Diskon
18%
KHILAFAH AHMADIYAH DAN NATION STATE
Rp 37.000 Rp 45.000
Tersedia / 014-0004
Terpopuler
Diskon
30%
HADHRAT RUQAYYAH RA.
Rp 7.000 Rp 10.000
Tersedia / 014-0003
Edisi Terbatas
Diskon
30%
HADHRAT HUD A.S
Rp 7.000 Rp 10.000
Tersedia / 014-0002
Edisi Terbatas
Diskon
16%
AL’ QURAN 1SET
Rp 252.000 Rp 300.000
Tersedia / 014-0001
Diskon
27%
AYAT-AYAT DAN SURAT PILIHAN

 

Rp 22.000 Rp 30.000
Tersedia / 013-0003
Edisi Terbatas
Diskon
inf%
RISHTA NATA ANTARA PROBLEMATIKA DAN SOLUSI
Rp 2.000
Tersedia / 015-0027
Edisi Terbatas
Diskon
60%
PETUNJUK RINGKAS TATA TERTIB UPACARA PERNIKAHAN DALAM JEMAAT
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0026
Edisi Terbatas
Diskon
60%
BUKU PEDOMAN TAHRIK JADID DAN PERJANJIAN PENGORBANAN LAIN
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0025
Edisi Terbatas
Diskon
60%
NEPANGKEUN JAMAAT AHMADIYAH
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0024
Edisi Terbatas
Diskon
60%
PENAMPAKAN KEBESARAN TUHAN
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0023
Edisi Terbatas
Diskon
60%
PERLUKAH AL’QURAN DITURUNKAN?
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0022
Edisi Terbatas
Diskon
60%
BAHAYA INTERNET
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0021
Edisi Terbatas
Diskon
60%
AWAL PERSELISIHAN DALAM ISLAM

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah sebuah Pidato  Hadhrat  Mirza  Bashiruddin  Mahmud  Ahmad  yang disampaikan   dalam   sebuah   seminar   di   Gedung   Martin Historical  Society  Islamia  College,  Lahore,  Pakistan  pada tanggal 26 Februari 1919. Meskipun sudah sangat lama, hampir 100  tahun  yang  silam,  akan  tetapi  kami  memandang  uraian dalam buku ini sangat penting untuk dibaca. Buku… selengkapnya

Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0020
Edisi Terbatas
Diskon
60%
TIGA MASALAH PENTING
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0019
Edisi Terbatas
Diskon
60%
PENDALAMAN AQIDAH AHMADIYAH OLEH KOMISI 8 DPR RI
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0018
Edisi Terbatas
Diskon
60%
NAFIRI MAUT DARI LEMBAH QAMRAN
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0016
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KAUM WANITA AHMADI JANGAN LALAI BERPARDAH
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0015
Edisi Terbatas
Diskon
60%
WAHYU ILAHI
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0014
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ANGGARAN DASAR LAJNAH IMAILLAH JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA 2011
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0013
Edisi Terbatas
Diskon
60%
ANGGARAN DASAR LAJNAH IMAILLAH INDONESIA 2009
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0012
Edisi Terbatas
Diskon
60%
NABI ISA DARI PALESTINA KE KASHMIR
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0011
Edisi Terbatas
Diskon
60%
BUKU PEDOMAN RISHTANATA (PERKAWINAN)
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0010
Edisi Terbatas
Diskon
60%
MADU AHMADIYAH UNTUK PARA PENGHUJAT
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0009
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KALA FATWA JADI PENJARA
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0007
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KEMPALAN HADIS HADIS PINILIH
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0008
Edisi Terbatas
Diskon
60%
HUBBUL ‘ARABI IMAN
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0006
Edisi Terbatas
Diskon
60%
HEBOH MASALAH PENODAAN AGAMA
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0005
Edisi Terbatas
Diskon
60%
SILABUS TA’LIM 5
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0004
Edisi Terbatas
Diskon
60%
KHILAFAT TELAH BERDIRI
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0002
Edisi Terbatas
Diskon
60%
Riwayat Hidup Hazrat Khalifatul Masih As-Salis (3) a.s
Rp 2.000 Rp 5.000
Tersedia / 015-0001
Diskon
20%
TINJAUAN ATAS PERDEBATAN BATALWI

Melalui buku ini, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, Pendiri Jemaat Ahmadiyah, meluruskan kekeliruan yang banyak terjadi berkenaan dengan sumber hukum dalam Islam. Banyak yang keliru mendudukkan Hadits seakan lebih utama dari Al-Qur’an. Ada pula yang beranggapan bahwa Hadits hanya barang rongsokan yang tidak ada artinya sama sekali dalam Islam. Buku ini meluruskan kekeliruan-kekeliruan tersebut dengan… selengkapnya

Rp 12.000 Rp 15.000
Tersedia / 011-0035
Diskon
3%
PIDATO LAHORE
Rp 14.500 Rp 15.000
Tersedia / 011-0034
Diskon
9%
MUHAMMAD MENURUT MIRZA GHULAM AHMAD
Rp 32.000 Rp 35.000
Tersedia / 011-0033
Diskon
20%
TADZKIRATU SYAHADATAIN (Riwayat Dua Syuhada)

Buku ini menceritakan peristiwa pensyahidan dua orang pengikut Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas yang berasal dari tanah Kabul, Afganistan yang terjadi pada tahun 1903. Hal yang paling menyedihkan adalah pensyahidan ini dilakukan atas nama Islam. Syuhada Hadhrat Sahibzadah Maulwi Abdul Latif, merupakan penasihat kerajaan Amir (Raja) Afganistan saat itu, Amir Abdur Rahman Khan dan putra mahkota… selengkapnya

Rp 32.000 Rp 40.000
Tersedia / 011-0032
Diskon
4%
TADHKIRAH

Buku ini merupakan kompilasi dari Mimpi, Kasyaf dan Wahyu yang diperoleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, Masih dan Mahdi Mau’ud selama lebih dari 30 tahun. Kompilasi ini bersumber dari berbagai publikasi (Buku, Selebaran dan Surat Kabar) yang telah terbit sebelumnya.

Rp 77.000 Rp 80.000
Tersedia / 011-0031
Diskon
12%
RAZ-E-HAQIQAT (Kebenaran Yang Tersembunyi)

Buku ini merupakan salah satu dari karya yang ditulis oleh Ḥadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Imam Mahdi, Masīḥ Mau’ūd (Almasih Yang Dijanjikan), dan Pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Karya ini diterbitkan pada 30 November 1898 di Qadian, India. Buku ini menceritakan tantangan mubahalah Hadhrat Masīḥ Mau’ūd kepada beberapa pihak yang menentangnya, antara lain Syeikh Muhammad Husein… selengkapnya

Rp 22.000 Rp 25.000
Tersedia / 011-0030
Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami.

CS Shop
● online
CS Shop
● online
Halo, perkenalkan saya CS Shop
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja

Produk yang sangat tepat, pilihan bagus..!

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja
Lanjut Belanja
Checkout
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah: